DEGOM S.A. Inici Historia Productes Contacte
cat
esp
eng
Model CRICKET
Característiques Técniques:
Aspecte
:
Composició:
S
u
port:
Impregnació:
Pes total:
M
esure
s:
Número de colors:
Ús
:
Pla
amb cantonades laterals
.
100% fibra de polipropil
é
.
Goma
Total
1.850 g/m2 aprox.
A
mplada
 de 67
 o
100 cm
i
 l
larg
 de 25 metr
e
s lineals aprox. (cada ro
t
llo).
7
M
ig
 tr
ànsit
, pa
ssadís
, entrada.
Colors:
3
13
16
18
19
25
29
esp
Passadissos: model cricket