DEGOM S.A. Inici Historia Productes Contacte
cat
esp
eng
Model LINEA
Característiques Técniques:
Aspecte
:
Composició:
Suport:
Impregnació:
Pes total:
Mesures
:
Número de colors:
Ú
s
:
Amb
 2 cap
e
s.
100% fibr
e
s sint
é
ti
que
s.
Látex natural auto
recolzable
.
Parcial.
1.600 g/m2 aprox.
A
mplada
 de 65
 o
90 cm
i
 l
l
arg de 25 metr
e
s lineals aprox. (cada ro
t
llo).
6
Gran
trànsit
, pas
sadís
, entrad
e
s.
Colors:
1 Marró
2 Gris
3 Verd
4 Vermell
5 Marró xocolata
6 Beig
esp
Passadissos: model linea