DEGOM S.A. Inici Historia Productes Contacte
cat
esp
eng
 Model MEDIUM
Característiques Técniques:
Aspect
e
:
Composició:
S
u
port:
Impregnació:
Pes total:
Me
sures
:
Número de colors:
Utili
t
zació:
Bucle amb
 2 cap
e
s.
100% fibr
e
s sintéti
que
s.
Foam
Parcial.
1.
9
00 g/m2 aprox.
A
mplada
 de
100
/
200
 cm
i
 l
larg
 de 25 metr
e
s lineals aprox. (cada ro
t
llo).
6
Vivendes, salons, hotels, exposicions, locals públics, tendes
.
Colors:
1 Marró
2 Gris
3 Verd
4 Vermell
5
Antracita
6 Blau
esp
Passadissos: model medium