DEGOM S.A. Inici Historia Productes Contacte
cat
esp
eng
Model PASS-PASS
Característiques Técniques:
Aspecte:
Composició:
Suport:
Impregnació:
Pes total:
Mesures:
Número de colors:
Ús:
Pun
xant
 d
'
una sola capa
amb
 espig
ue
s.
100% fibra de polipropil
é
.
L
à
tex natural auto
recolzable
.
Parcial.
950 g/m2 aprox.
A
mplada
 de 70 cm
i
 l
larg
 de 30 metr
e
s lineals aprox. (cada ro
t
llo).
7
Tr
ànsit
 normal, pa
ssadís
, entrada.
Colors:
1 Vermell
2
3
4 Verd
5 Blau
6
7
esp
Passadissos: model Pass-Pass